• ban06


Behöver du eller någon du känner juridisk hjälp? Vi har de kunskaper och erfarenheter som krävs.

Styrkan att framföra just din inställning och dina synpunkter. Vi är vana att processa i domstolar både i familjerättsliga mål som i brottmål. Vi hjälper dig genom svåra överväganden och ställningstaganden.
Vårt mål är ditt bästa.


advokatsamfund logo

Vi har över 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
och är ledamöter i Sveriges Advokatsamfund